Salkin Peitonpidike

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kirjattu 10.3.2019 | Päivitetty 10.3.2019

 

Pähkinänkuoressa

Arvostamme yksityisyyttäsi ja otamme tietoturvan vakavasti.

1. Sovellettava laki

Noudatamme Suomen henkilötietolakia (5.12.2018/1050). Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.

2. Rekisterinpitäjä

Salkin Oy (2908657-3)
Pietinkuja 26, 91980 Lumijoki

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jouko Tanhua
puh. 040-5406931
jouko@peitonpidike.fi

4. Rekisterin nimi

Salkin Oy:n asiakasrekisteri

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoiksi luetaan tiedot, joiden perusteella henkilö on suoraan tai saattaisi olla välillisesti varmuudella tunnistettavissa. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja:

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään, kun hän

7. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään aina laillisesti, noudattaen erityistä huolellisuutta ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötiedot ovat ainoastaan yrityksen työntekijöiden sekä luotettujen yhteistyökumppaneiden saatavilla.

Henkilötietoja siirretään, säilytetään ja käsitellään a) sähköisesti ja b) manuaalisessa muodossa.

a) Sähköinen aineisto

Käytämme tiedonsiirtoon SSL-suojausta, joka on tänä päivänä todella yleinen salausprotokolla. Tämä suojaus turvaa sähköisen tietoliikenteen luottamuksellisuuden ja auttaa estämään tietojen väärinkäyttöä, kuten tietomurtoja.

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, erityisesti koska tietoja tallennetaan ja käsitellään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja jotkut tiedon tallennukseen ja käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa.

Verkkokauppamme toimii Shopify-alustalla. Shopify tarvitsee henkilötietosi tilauksen käsittelemiseksi. Shopify ei jaa tietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille. Lisätietoa löydät Shopifyn tietosuojaselosteesta (kohta 3. Information from Customers).

b) Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukitussa tilassa. Henkilötiedot ovat ainoastaan yrityksen työntekijöiden saatavilla.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Säilytämme kaikki henkilötiedot toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Sähköpostilistalle liittynyt asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa viestissä olevan linkin kautta.

11. Evästeiden käyttö

Keräämme lisäksi tietoa anonyymissä muodossa. Tieto on anonyymia eli tunnisteetonta, kun henkilö ei tiedon perusteella ole suoraan tai välillisesti varmuudella tunnistettavissa.

Evästeet ovat dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden avulla voidaan seurata käyttäjän verkkotoimintaa, esimerkiksi mitä sivuja käyttäjä avaa ja missä järjestyksessä. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön kaikissa nykyisissä verkkoselaimissa. Hän voi myös milloin tahansa poistaa oman selaimensa evästehistorian.

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

12. Rekisteriselosteen muutokset

Koska kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme, pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Myös lainsäädäntö voi aiheuttaa muutoksia rekisteriselosteeseen. Tietosuojaselosteen viimeisin versio löytyy aina verkkosivuiltamme.